Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Sportpools.net is een handelsnaam van Speerstra Media, hierna te noemen Sportpools.net.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk spel (hierna “poule”) georganiseerd door Sportpools.net.

1.3 Deelname aan een poule bij Sportpools.net is mogelijk tot de deadline van de betreffende poule. De deadline wordt minimaal 2 weken van te voren op de site vermeld.

1.4 Sportpools.net is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de site worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging.

1.5 Sportpools.net handelt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

1.6 De gegevens die Sportpools.net verzamelt in het kader van deelname op deze website zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

1.7 Op de pools en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

1.8 Voor vragen of nadere informatie kan contact worden opgenomen met info@sportpools.net.

2. Inschrijving op Sportpools.net

2.1 Voor inschrijving op Sportpools.net geldt een minimale leeftijd van 18 jaar. Voor het overhandigen van een promotionele prijs kan Sportpools.net of één van haar partners vragen om een bewijs ter identificatie, zoals een kopie van paspoort of ID kaart. Deze dienen puur voor preventie van fraude en het handhaven van de leeftijdsgrens en zullen onder geen beding worden opgeslagen.

2.2 Iemand die zich heeft ingeschreven op Sportpools.net heet een eindgebruiker. Een eindgebruiker is een natuurlijk persoon en het is niet toegestaan om met meerdere accounts deel te nemen op Sportpools.net.

2.3 Per e-mailadres is één inschrijving mogelijk. Per poule kan maar één voorspelling per inschrijving worden gegeven.

2.4 De eindgebruiker wordt gevraagd of hij de periodieke nieuwsbrief van Sportpools.net wil ontvangen. De nieuwsbrief van Sportpools.net wordt ongeveer vijftien keer per jaar verzonden. Per ontvangen nieuwsbrief heeft de eindgebruiker de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden.

2.5 De eindgebruiker wordt gevraagd om akkoord te gaan met de voorwaarden. Dit is een verplicht veld.

2.6 Door akkoord te gaan met de voorwaarden stem je in dat de door jou gekozen gebruikersnaam mag worden gebruikt ten behoeve van publicatie van de diverse klassementen van de pools op Sportpools.net.

2.7 Op de verzamelde persoonsgegevens is ons privacy statement van toepassing.

3. Subleagues en prijzen

3.1 Een subleague is een verzameling eindgebruikers die deelnemen aan een spel op Sportpools.net.

3.2 Op Sportpools.net worden spellen aangeboden rondom sportevenementen. Om deel te nemen aan een spel kan een deelnemer zich inschrijven voor:

  1. Een subleague zonder prijzen welke is aangemaakt door een eindgebruiker van Sportpools.net.
  2. Een subleague met prijzen welke wordt georganiseerd in samenwerking met een partner. Hierna te noemen “promotionele subleague”. Een promotionele subleague wordt aangemerkt als een klein promotioneel kansspel indien de totale waarde van de prijzen of premies ten hoogste € 4500,- bedraagt.

3.3 Winnaars van prijzen welke door promotionele subleagues worden aangeboden, krijgen binnen 30 dagen via e-mail bericht van de partner van de betreffende promotionele subleague.

3.4 Deelnemers aan een promotionele subleague dienen gedurende de volledige looptijd van een spel in Nederland of België woonachtig te zijn om in aanmerking te komen voor een prijs.

3.5 Winnaars van prijzen bij pools die door derden via het platform van Sportpools.net zijn georganiseerd, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Sportpools.net.

3.6 De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

3.7 Sportpools.net is, indien van toepassing, verantwoordelijk voor het afdragen van de over de uitgekeerde prijzen mogelijk verschuldigde kansspelbelasting. Dit is alleen van toepassing op de door Sportpools.net zelf georganiseerde algemene pools en uitdrukkelijk niet de pools die door derden via het platform van Sportpools.net zijn georganiseerd.

3.8 Het uitreiken van prijzen gebeurt onder voorbehoud dat Sportpools.net en/of haar partners niet bij wet of gerechtelijke uitspraak wordt gedwongen om het aanbieden van prijzen stop te zetten.

3.9 Medewerkers van Sportpools.net inclusief partners en/of sponsoren mogen wel deelnemen aan een spel op Sportpools.net, maar komen niet in aanmerking voor eventueel beschikbare prijzen.

4. Overige bepalingen

4.1 Sportpools.net, de betrokken sponsors en/of adverteerders zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, ontstaan of voortvloeiende uit de spellen op Sportpools.net of de aan de Sportpools.net onderliggende systemen.

4.2 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van Sportpools.net (waaronder afbeeldingen, tekst, lay-out, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, van het spel of de spel sponsors of adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij de Sportpools.net, de betrokken sponsors en/of adverteerders.

4.3 Indien Sportpools.net van mening is dat een eindgebruiker in strijd heeft gehandeld met haar voorwaarden of spelregels, dan heeft Sportpools.net het recht om het account van de desbetreffende eindgebruiker zonder opgaaf van reden te blokkeren of te verwijderen.

Voorwaarden Sportpools.net - Versie 1.0 - 11 november 2018